O2 potvrdzuje prvenstvo v pokrývaní 4G sieťou. Ohlasuje vyše 92 % pokrytie obyvateľstva