Adresa

Centrála:

O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava

Zákaznícke centrum:

O2 Slovakia, s.r.o.
Na Troskách 26
974 01 Banská Bystrica

Recepcia

Informácie o spoločnosti:

+421 2 620 20 100

+421 2 620 20 111

Fax:

+421 2 620 20 444

Zákaznícka linka 949

Číslo pre zákazníkov O2:

949

Číslo pre nezákazníkov O2:

+421 949 949 949

E-mailová adresa:

kontakt@o2.sk

Biznis linka 940

Centrum starostlivosti
o biznis zákazníkov:

+421 949 940 940

alebo

940