O2 Spoločnosť

Náš produkt O2 Fér spôsobil pred rokmi na telekomunikačnom trhu revolúciu. Priniesol férovosť, neviazanosť a zrušil zbytočné poplatky či chytáky v zmluvách. Odvtedy nám zákazníci v nezávislej ankete už niekoľko rokov po sebe udelili titul Operátor roka. Pretože sme stále fér a #nikdyneprestaneme.

Vedenie spoločnosti

Úspech každej firmy tvoria jej ľudia. Zoznámte sa s tými našimi.

Igor Tóth
Tomáš Kimlička
Dávid Durbák
Tomáš Masár
Milan Morávek
Ján Vanovčan
Jana Sekerová
Lucia Petrášová
Juraj Eliáš
Igor Tóth

Generálny riaditeľ O2 Slovakia

Igor Tóth má bohaté skúsenosti v komerčnej oblasti a v spoločnosti O2 pracuje už od roku 2008. Na post CEO prichádza 1.1. 2021 z pozície riaditeľa marketingu. V O2 začínal ako špecialista pre prieskum trhu a postupne prešiel viacerými pozíciami, na ktorých zodpovedal za riadenie marketingových aktivít v segmente rezidenčných a biznis zákazníkov zahŕňajúcich tarifné produktové portfólio vrátane stratégie značky, marketingovej komunikácie a tiež manažmentu hodnoty zákazníka. V roku 2011 pôsobil v oblasti riadenia zákazníckej skúsenosti v centrále Telefónica Europe v Londýne. V roku 2017 získal historicky prvý titul Marketér roka.

Tomáš Kimlička

Riaditeľ financií

Tomáš Kimlička nastúpil do O2 od 1. februára 2020. Má viacročné pracovné skúsenosti na manažérskych pozíciách v oblasti finančného riadenia v rôznych spoločnostiach ako Tatry Mountain Resorts či SkyEurope Airlines. Tomáš sa venoval predovšetkým implementácii nových procesov a systémov vo finančnom riadení a pokrýval komplexné oblasti účtovníctva, controllingu, procurementu a IT. Tomáš Kimlička vyštudoval odbor Účtovníctvo a audit na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Dávid Durbák

Riaditeľ právnych záležitostí

Dávid ukončil Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2001. Svoju profesionálnu kariéru začínal v spoločnosti Slovak Telekom, a.s. na oddelení pre regulačné záležitosti, kde pôsobil 4 roky a zodpovedal za poskytovanie právnej podpory spoločnosti v konaniach pred štátnymi orgánmi, predovšetkým zastupoval spoločnosť vo viacerých konaniach pred Protimonopolným úradom SR. V spoločnosti O2 pôsobí od roku 2007, pričom zodpovedal za posudzovanie nových produktov, a v roku 2011 nastúpil na súčasnú pozíciu riaditeľa právnych záležitostí.

Tomáš Masár

Riaditeľ stratégie a rozvoja obchodných príležitostí

Tomáš Masár študoval na Fakulte Manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave a Investičné Bankovníctvo na Univerzite Paris Assas II v Paríži. Svoju kariéru začal v Citibank v Londýne, neskôr pokračoval v rámci Citibank Private Bank v Ženeve a v ČSOB v Prahe. Od roku 2006 začal pôsobiť v oblasti telekomunikácií najprv v Euroteli ČR, neskôr Telefónica O2 ČR, kde sa venoval rozvoju obchodu, ako i projektu založenia tretieho mobilného operátora na Slovensku. Na Slovensku už zostal a v O2 Slovakia viedol projektovú kanceláriu a strategické projekty. Od roku 2008 mal na starosti produktové oddelenie marketingu, roaming a medzioperátorské vzťahy (interconnect). Od 1. 7. 2012 zodpovedá za strategický rozvoj našej firmy a vyhľadávanie nových obchodných príležitostí.

Milan Morávek

Riaditeľ komerčného úseku

Milan Morávek je od 1. apríla 2021 riaditeľom Komerčného úseku O2 Slovakia. Do O2 nastúpil 1. mája 2018 na pozíciu riaditeľa Predaja a služieb zákazníkom. Má mnohoročné skúsenosti s predajom v oblastiach FMCG a telekomunikáciách. Ako 21-ročný začínal v spoločnosti Coca Cola. Do O2 prišiel z pozície riaditeľa rezidenčného predaja spoločnosti Telekom, kde za svojho osemročného pôsobenia prešiel rôznymi oblasťami na oddelení predaja a od roku 2013 mal na starosti celý rezidenčný predaj. Milan Morávek absolvoval bakalárske štúdium v odbore Business Management na University of Seattle. MBA so špecializáciou na financie a marketing získal na The Open University Business School v UK.

Ján Vanovčan

Riaditeľ informačných systémov

Ján vyštudoval softvérové inžinierstvo, odbor umelá inteligencia. Po prechode rôznymi IT pozíciami v zdravotníctve, poisťovníctve a vývoji SW pre telekomunikačných operátorov zastával od roku 2000 pozíciu Consulting architekta v spoločnosti Logica. Ako konzultant pracoval na projektoch pre slovenských telekomunikačných operátorov, ale aj v Maďarsku, Česku a UK. Do spoločnosti O2 Slovakia nastúpil v roku 2007 ako Manažér pre integráciu a architektúru, následne postúpil na pozíciu Riaditeľa tohto oddelenia. Ján navrhoval riešenia a riadil viacero projektov v O2 Slovakia v oblasti CRM, integrácie systémov a elektronických kanálov.

Jana Sekerová

Riaditeľka ľudských zdrojov

Jana Sekerová zastáva od 1. 6. 2019 pozíciu Riaditeľky ľudských zdrojov. V spoločnosti O2 pracuje od roku 2008 na oddelení financií, kde posledných 7 rokov pôsobila na pozícii Vedúcej oddelenia kontrolingu. Okrem toho bola v rokoch 2012 – 2013 tiež finančnou manažérkou pre TESCO Mobile. Pred svojím príchodom do O2 pracovala v spoločnosti PricewaterhouseCoopers Slovakia ako audítor firiem najmä v oblasti energetického a potravinárskeho priemyslu.

Lucia Petrášová

Riaditeľka úseku značky a komunikácie

Lucia Petrášová je od 1. apríla 2021 riaditeľkou Úseku Značky a Komunikácie O2 Slovakia. Lucia vyštudovala odbor kulturológia - manažment v kultúre, od začiatku svojej kariéry sa však postupne stále viac zameriavala na oblasť reklamy. Najprv na vedúcich pozíciách v reklamných agentúrach na Slovensku a Bulharsku a v roku 2011 nastúpila do O2, kde vystriedala viacero pozícií so zodpovednosťami za podlinkovú aj nadlinkovú komunikáciu, sponzoring a spoločenskú zodpovednosť. V roku 2016 sa stala šéfkou marketingovej komunikácie v O2. Na tejto pozícii viedla viacero úspešných kampaní, s dôrazom na podporu imidžu O2 ako značky s názorom. V roku 2020 stála pri zrode značky Radosť – digitálny operátor.

Juraj Eliáš

Riaditeľ sietí

Juraj Eliáš prechádza do O2 zo spoločnosti O2 Business Services, v ktorej zastával post technického riaditeľa. V roku 1988 ukončil štúdium na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Kariéru v oblasti telekomunikácií odštartoval vo Výskumnom ústave spojov v Banskej Bystrici, ďalšie skúsenosti v oblasti IT získal v spoločnosti Agrobanka Praha, Isternet, ktorú neskôr kúpil Euroweb. Od roku 2002 pracoval v spoločnosti Nextra, po akvizícii spoločnosťou GTS Slovakia vykonával funkciu Technického riaditeľa. Dlhoročné skúsenosti v oblasti budovania sietí zužitkuje pri zlučovaní dvoch technických oddelení O2 Slovakia a O2 Business Services. Jeho prioritou je vybudovať robustnú, spoľahlivú a zároveň bezpečnú sieť, ktorá zabezpečí kvalitné konvergované mobilné a fixné služby pre potreby oboch spoločností, t.j. všetkých zákazníkov od domácností, cez menšie firmy až po korporácie a štátnu správu.

Dozorná rada

Dozorná rada sa skladá z troch členov a jej úlohou je okrem iného dozerať na činnosť konateľov, nahliadať do účtovných kníh a podávať minimálne raz ročne správu o svojej činnosti valnému zhromaždeniu.

Jindřich Fremuth

Predseda dozornej rady O2 Slovakia, s.r.o.

Jindřich Fremuth pôsobí v O2 od roku 2009. Pred nástupom na pozíciu generálneho riaditeľa O2 CZ na začiatku roku 2018 viedol Komerčnú divíziu, do ktorej spadá riadenie vzťahov s rezidentmi, firemnými a korporátnymi zákazníkmi, ako aj vývoj produktov a marketing. Pred svojím nástupom do O2 pôsobil ako konzultant v poradenskej spoločnosti McKinsey&Company, kde sa sústredil na oblasť technológií a telekomunikácií. Predsedom dozornej rady O2 Slovakia je od 10.1.2018.

Zatvoriť

Michal Krejčík

Člen dozornej rady O2 Slovakia,   s.r.o.

Michal Krejčík ukončil v roku 2001 magisterské štúdium v odbore právo na Právnickej fakulte Karlovej univerzity, kde následne v roku 2003 získal aj titul JUDr. Ako justičný čakateľ sa na Obvodnom súde pre Prahu 9 a Mestskom súde v Prahe pripravoval na funkciu sudcu. V roku 2005 úspešne zložil justičné skúšky. Od júla 2005 nastúpil do spoločnosti (resp. právneho predchodcu Eurotel Praha), kde postupne zastával celý rad pozícií v rámci divízie Právne a regulačné záležitosti, najmä s dôrazom na prevenciu a riešenie sporov vrátane identifikácie a odstraňovania ich príčin. Súčasne sa zameriava aj na oblasť korporátneho práva a interných predpisov. Je členom odborných pracovných skupín a orgánov v rámci Českej asociácie elektronických komunikácií (ČAEK) a Asociácie prevádzkovateľov mobilných sietí (APMS).Členom dozornej rady O2 Slovakia je od 1. 1. 2022.

Zatvoriť

Jan Bechyně

Člen dozornej rady O2 Slovakia, s.r.o.

Jan sa celoživotne venuje financiám. Po štúdiu na VŠE prešiel niekoľkými pozíciami od finančného manažéra v spoločnosti Unilever až po riaditeľa finančného kontrolingu v O2 Czech Republic. V spoločnostiach O2 IT Services, O2 Family a O2 TV plní úlohu zástupcu materskej spoločnosti O2 Czech Republic a vykonáva funkciu konateľa. Členom dozornej rady O2 Slovakia, s.r.o je od 1. novembra 2017.

Zatvoriť
Jindřich Fremuth

Jindřich Fremuth

Predseda dozornej rady O2 Slovakia, s.r.o.

Viac o mne
Michal Krejčík

Michal Krejčík

Člen dozornej rady O2 Slovakia,   s.r.o.

Viac o mne
Jan Bechyně

Jan Bechyně

Člen dozornej rady O2 Slovakia, s.r.o.

Viac o mne

Sprostredkovatelia

Spoločnosť O2 dbá na zachovanie práv účastníkov a na ochranu ich súkromia.

Prečítať viac

Dokumenty a ponuky

Pozrite si referenčné ponuky k roamingu, na prepojenie a iné informácie pre používateľov.

Prečítať viac

Kontakty

Čokoľvek od nás potrebujete, radi vám poradíme. Môžete nás kontaktovať telefonicky, písomne, na sociálnych sietiach alebo v live chate.

Prečítať viac