O2 Spoločnosť

Náš produkt O2 Fér spôsobil pred rokmi na telekomunikačnom trhu revolúciu. Priniesol férovosť, neviazanosť a zrušil zbytočné poplatky či chytáky v zmluvách. Odvtedy nám zákazníci v nezávislej ankete už niekoľko rokov po sebe udelili titul Operátor roka. Pretože sme stále fér a #nikdyneprestaneme.

Vedenie spoločnosti

Úspech každej firmy tvoria jej ľudia. Zoznámte sa s tými našimi.

Igor Tóth
Dávid Durbák
Milan Morávek
Jana Sekerová
Lucia Petrášová
Slavomír Pšenák
Igor Tóth

Generálny riaditeľ O2 Slovakia

Igor Tóth má bohaté skúsenosti v komerčnej oblasti a v spoločnosti O2 pracuje už od roku 2008. Na post CEO prichádza 1.1. 2021 z pozície riaditeľa marketingu. V O2 začínal ako špecialista pre prieskum trhu a postupne prešiel viacerými pozíciami, na ktorých zodpovedal za riadenie marketingových aktivít v segmente rezidenčných a biznis zákazníkov zahŕňajúcich tarifné produktové portfólio vrátane stratégie značky, marketingovej komunikácie a tiež manažmentu hodnoty zákazníka. V roku 2011 pôsobil v oblasti riadenia zákazníckej skúsenosti v centrále Telefónica Europe v Londýne. V roku 2017 získal historicky prvý titul Marketér roka.

Dávid Durbák

Riaditeľ právnych záležitostí

Dávid ukončil Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2001. Svoju profesionálnu kariéru začínal v spoločnosti Slovak Telekom, a.s. na oddelení pre regulačné záležitosti, kde pôsobil 4 roky a zodpovedal za poskytovanie právnej podpory spoločnosti v konaniach pred štátnymi orgánmi, predovšetkým zastupoval spoločnosť vo viacerých konaniach pred Protimonopolným úradom SR. V spoločnosti O2 pôsobí od roku 2007, pričom zodpovedal za posudzovanie nových produktov, a v roku 2011 nastúpil na súčasnú pozíciu riaditeľa právnych záležitostí.

Milan Morávek

Riaditeľ komerčného úseku

Milan Morávek je od 1. apríla 2021 riaditeľom Komerčného úseku O2 Slovakia. Do O2 nastúpil 1. mája 2018 na pozíciu riaditeľa Predaja a služieb zákazníkom. Má mnohoročné skúsenosti s predajom v oblastiach FMCG a telekomunikáciách. Ako 21-ročný začínal v spoločnosti Coca Cola. Do O2 prišiel z pozície riaditeľa rezidenčného predaja spoločnosti Telekom, kde za svojho osemročného pôsobenia prešiel rôznymi oblasťami na oddelení predaja a od roku 2013 mal na starosti celý rezidenčný predaj. Milan Morávek absolvoval bakalárske štúdium v odbore Business Management na University of Seattle. MBA so špecializáciou na financie a marketing získal na The Open University Business School v UK.

Jana Sekerová

Riaditeľka ľudských zdrojov

Jana Sekerová zastáva od 1. 6. 2019 pozíciu Riaditeľky ľudských zdrojov. V spoločnosti O2 pracuje od roku 2008 na oddelení financií, kde posledných 7 rokov pôsobila na pozícii Vedúcej oddelenia kontrolingu. Okrem toho bola v rokoch 2012 – 2013 tiež finančnou manažérkou pre TESCO Mobile. Pred svojím príchodom do O2 pracovala v spoločnosti PricewaterhouseCoopers Slovakia ako audítor firiem najmä v oblasti energetického a potravinárskeho priemyslu.

Lucia Petrášová

Riaditeľka úseku značky a komunikácie

Lucia Petrášová je od 1. apríla 2021 riaditeľkou Úseku Značky a Komunikácie O2 Slovakia. Lucia vyštudovala odbor kulturológia - manažment v kultúre, od začiatku svojej kariéry sa však postupne stále viac zameriavala na oblasť reklamy. Najprv na vedúcich pozíciách v reklamných agentúrach na Slovensku a Bulharsku a v roku 2011 nastúpila do O2, kde vystriedala viacero pozícií so zodpovednosťami za podlinkovú aj nadlinkovú komunikáciu, sponzoring a spoločenskú zodpovednosť. V roku 2016 sa stala šéfkou marketingovej komunikácie v O2. Na tejto pozícii viedla viacero úspešných kampaní, s dôrazom na podporu imidžu O2 ako značky s názorom. V roku 2020 stála pri zrode značky Radosť – digitálny operátor.

Slavomír Pšenák

Technologický riaditeľ

Slavomír Pšenák prišiel do O2 v októbri 2022 zo spoločnosti InoCloud kde pôsobil ako managing director. Slavomír má mnohoročné skúsenosti z oblasti informačných technológií na Slovensku aj v zahraničí. Počas svojej profesionálnej kariéry prinášal vo významnej miere moderné riešenia do nadstavbových IT systémov ako napríklad Business Intelligence, Data Warehouse, Artificial Intelligence, Machine Learning a Cloud. Úspešne viedol veľa strategických projektov, ktorých cieľom bolo zefektívnenie a digitalizácia procesov alebo vyššia kvalita a rýchlosť dodávky riešení. Skúsenosti získal predovšetkým v spoločnostiach Erste Group IT, InoCloud a IBM. Slavomír je absolventom Ekonomickej univerzity v odbore Business Informatics. Svoje štúdiá rozšíril aj o marketing a strategický manažment, ktorým sa venoval počas výmenného pobytu na Univerzite v Gente.

Sprostredkovatelia

Spoločnosť O2 dbá na zachovanie práv účastníkov a na ochranu ich súkromia.

Prečítať viac

Dokumenty a ponuky

Pozrite si referenčné ponuky k roamingu, na prepojenie a iné informácie pre používateľov.

Prečítať viac

Kontakty

Čokoľvek od nás potrebujete, radi vám poradíme. Môžete nás kontaktovať telefonicky, písomne, na sociálnych sietiach alebo v live chate.

Prečítať viac