Informácie pre používateľov

Tieto informácie sú poskytované v súlade s ustanovením § 83 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách a v spojení s Všeobecným povolením č. 1/2023.