Pre médiá

Hľadáte kontakt našej spoločnosti pre média alebo dôležitú informáciu z tlačovej správy? Ste na správnom mieste.

O2 v čase koronavírusu prihliada na zákazníkov v roamingu, zároveň zosúlaďuje podmienky jeho fungovania v EÚ

pdf
Tlačová správa

Stiahnuť ako PDF súbor

23  |  Apríl  |  2020
Bratislava

V dobe koronavírusu operátor O2 vychádza v ústrety svojim zákazníkom nie iba poskytnutím benefitov ako neobmedzené dáta na aplikácie v O2 SMART Paušáloch, pridaním staníc do ponuky O2 TV, či navýšením rýchlosti po prečerpaní dát pri O2 Internete na doma, ale aj prihliadaním na súčasnú situáciu pri zákazníkoch, ktorí služby operátora momentálne využívajú viac v zahraničí ako doma.

„Z regulácie EÚ roamingu vyplýva, že v prípade, že spotreba služieb v krajinách EÚ prevláda nad domácou spotrebou našich zákazníkov, ide o neobvyklé používanie EÚ roamingu, a teda operátor môže pristúpiť k upozorneniu zákazníka a k následnému účtovaniu špeciálnych príplatkov. V tejto neobvyklej situácii, kedy je mnoho našich zákazníkov nútených zdržiavať sa mimo hraníc Slovenska a využívať naše služby v zahraničí, sme sa rozhodli spomínané príplatky dočasne neuplatňovať,“hovorí Tereza Molnár, šéfka komunikácie O2 Slovakia. Výnimkou bude správanie vykazujúce úmyselné zneužívanie situácie.

O2 zároveň od 29. 6. 2020 zosúlaďuje podmienky pre roaming v Českej republike s roamingom pre krajiny EÚ (resp. EHS teda krajín EÚ vrátane Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Veľkej Británie ďalej zjednodušene aj ako „EÚ“). Zmena bude automatická a bude sa týkať všetkých zákazníkov operátora. Od roku 2014 O2 umožňovalo svojim zákazníkom využívať svoje služby v Česku za rovnakých podmienok ako na Slovensku.

„Vďaka európskej regulácii sa cena za dáta neustále znižuje. Okrem toho, napríklad naše SMART paušály už obsahujú neobmedzené hovory, SMS a MMS, ktoré možno rovnako ako doma využívať aj v EÚ. Preto zjednotenie podmienok je prirodzeným krokom,“dodáva Molnár.

Zákazníci O2 budú v Českej republike od 29. 6. 2020 volať, SMS-kovať, MMS-kovať a dátovať v súlade s roamingovou reguláciou podľa princípu „za ceny ako doma“. Objem dát využiteľný v EÚ je pre každý z programov daný schváleným vzorcom EÚ pre výpočet dát využiteľných v roamingu. Po prekročení balíčka dát v rámci roamingu pre svoj volací program sa im bude účtovať 0,0042 €/MB.Okrem toho bude každý zákazník o výške voľného objemu dát upozornený v uvítacej SMS po prekročení hraníc, ako aj informačnou SMS o dosiahnutí dátového limitu.