Pre médiá

Hľadáte kontakt našej spoločnosti pre média alebo dôležitú informáciu z tlačovej správy? Ste na správnom mieste.

O2 Športová akadémia Mateja Tótha opäť otvára svoje brány. Prihlásiť sa môže aj vaša škola

pdf
Tlačová správa

Stiahnuť ako PDF súbor

6  |  Október  |  2020
Bratislava

O2 Športová akadémia Mateja Tótha opäť otvára svoje brány, tento rok už po štvrtýkrát. Nový ročník O2 ŠAMT štartuje v zvláštnej situácii, kedy mnohí žiaci základných škôl nemajú hodiny telesnej výchovy už viac mesiacov.

„Nedostatok pohybu u detí vnímame ako pálčivý problém a tejto problematike sa venujeme dlhodobo. Preto už 4. rok rozvíjame O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha, ktorou prešlo dnes už viac ako 5 tisíc detí. Som rada, že práve v aktuálnom ročníku môžeme poukázať a oprieť sa o výsledky, ktoré v Akadémii máme a to, že pohyb zlepšuje zdatnosť detí, ich koncentráciu, a sú pod vedením trénerov O2 ŠAMT šťastné a spokojné. Zároveň spúšťame celoslovenskú súťaž pre školy. Dáme tak opäť aj tento rok príležitosť základným školám na celom Slovensku zabojovať o získanie jednej zo 40 O2 ŠAMT na svojej pôde,“hovorí o aktuálnom ročníku marketingová manažérka O2, Michaela Sakálová.

Zapojiť sa do aktuálneho ročníka je jednoduché. Školu stačí prihlásiť na www.akademia.o2.sk a od 19. októbra za ňu hlasovať. 21. 12. budú vyhlásení víťazi 40 akadémii, ktorí budú môcť mať tento jedinečný projekt na svojej pôde od februára 2021.

Úspešný projekt olympijského víťaza a O2

O projekt olympijského víťaza je v školách mimoriadny záujem. V posledných dvoch ročníkoch súťaže o akadémiu prišlo dovedna viac ako pol milióna hlasov.

O2 Športová akadémia Mateja Tótha je aktuálne jediný celonárodný projekt, ktorý sa venuje všeobecnej športovej príprave detí predškolského a mladšieho školského veku. V aktuálnom 4. ročníku si akadémia pripravila viacero noviniek.

„Medzi novinky patrí vydanie nových metodických príručiek pre učiteľov, ktorí vedú tréningy a pripravujeme sa aj na spoluprácu so štátom. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR si uvedomuje význam telesnej a športovej výchovy v školách a snaží sa nájsť riešenie na jej podporu a skvalitnenie. Preto zaradilo O2 ŠAMT do pilotnej fázy projektu zameraného na skvalitnenie hodín telesnej, a to aj vďaka jej merateľným výsledkom,“hovorí riaditeľka O2 ŠAMT Mária Bedleková.

O2 Športová akadémia Mateja Tótha každoročne testuje deti, ktoré v nej športujú pravidelne.

V školskom roku 2018/2019 sa testovania zúčastnilo viac ako 800 detí.

„Už po absolvovaní jedného školského roka v O2 ŠAMT sa deti zlepšili vo všetkých testovaných položkách - vo vytrvalosti, obratnosti, výbušnej sile a flexibilite, s jej najvýraznejším zlepšením o 42 %,“ dodáva Mária Bedleková.

O2 Športová akadémia Mateja Tótha taktiež počas 1. vlny pandémie rozbehla sériu inštruktážnych videí s názvom Telesná na doma pod vedením odborníkov a trénerov Akadémie, vďaka ktorým môžu deti cvičiť spolu s rodičmi hravo aj doma. Telesná zožala obrovský úspech a O2 ŠAMT ju plánuje rozšíriť o nové videá aj v tomto školskom roku.