Pre médiá

Hľadáte kontakt našej spoločnosti pre média alebo dôležitú informáciu z tlačovej správy? Ste na správnom mieste.

O2 sa vlani stalo druhým najväčším mobilným operátorom

pdf
Tlačová správa

Stiahnuť ako PDF súbor

28  |  February  |  2023
Bratislava

o   Počet zákazníkov skupiny O2 medziročne vzrástol na 2,36 mil.

o   5G sieť od O2 bola na konci decembra dostupná pre 37% ľudí na Slovensku.

O2 sa v 16. roku svojho pôsobenia na Slovensku stalo s vyše 2,36 mil. SIM kartami dvojkou na mobilnom trhu. Okrem toho bolo počas celého roka 2022 jednotkou v pokrývaní Slovenska najmodernejšou 5G sieťou a vstúpilo tiež do segmentu pripojenia domácností optickým internetom prostredníctvom sietí partnerov. Výnosy skupiny O2 na Slovensku, ktorá zahŕňa aj výsledky spoločnosti O2 Business Services, dosiahli v minulom roku 324 mil. eur. Počet zákazníkov (aktívnych SIM kariet) operátora O2 vzrástol v sledovanom období na takmer 2,36 mil.

„Počas existencie O2 sme spoločne so zákazníkmi dosiahli už viacero významných míľnikov. Pre nás je však míľnik dvojky na mobilnom trhu jedným z najdôležitejších, pretože sme uspeli na trhu, kde nám na začiatku našej cesty dával málokto šancu na úspech. Byť „dvojkou“ ale nie je tým najdôležitejším cieľom nášho snaženia sa. Tým vždy bol a bude zákazník. Pretože nám záleží na jeho spokojnosti a dobrej skúsenosti. Bez zákazníkov by sme dnes žiaden úspech neslávili a preto patrí naša vďaka najmä im,“ povedal generálny riaditeľ O2 Igor Tóth. Ďalej dodal: „Poďakovanie za tento úspech patrí aj mojim kolegom, ktorí rozvíjali hodnoty férovosti, transparentnosti a jednoduchosti v každodennom živote našej spoločnosti. Či už súčasným, alebo tým, ktorí v niektorej časti svojej kariéry žili spolu s nami náš spoločný príbeh. Ďakujeme.“

Prehľad prevádzkových ukazovateľov

Zákaznícka báza sa v roku 2022 medziročne zvýšila o takmer 5% na 2,36 mil. Priemerný mesačný výnos na zákazníka (ARPU) dosiahol v minulom roku výšku 11 eur.

Konsolidované výsledky skupiny O2 SK

2022

2021

Zmena

Výnosy (v mil. eur)

324

306

5,8%

Aktívne SIM karty (v tis.)*

2 355

2 251

4,6%

*Údaj zahŕňa aj 515 tis. M2M SIM kariet k 31. decembru 2022