Podporíme 13 projektov sumou 103 000 eur

Tento ročník grantového programu sme uzavreli. Podporíme 13 víťazných projektov, ktorým prerozdelíme sumu 103 000 €.

O náš grant sa mohol uchádzať každý, ktorého projekt podporuje zamestnanosť mladých, začínajúcich podnikateľov / startupy alebo zvyšuje ich konkurencieschopnosť a uplatniteľnosť. Spolu sme dostali vyše 120 žiadostí.

Medzi podporené projekty patria napríklad zabehnuté podujatia na podporu startupov, ako StartupAwards či konferenciu Startup or Shutdown. Podporíme aj Európsku noc výskumníkov, ktorá ma za cieľ popularizovať vedu a výskum širokej laickej verejnosti interaktívnym spôsobom.

Zoznam podporených projektov a výška podpory:

StartupAwards.SK
Oceňuje začínajúce podnikateľské tímy s ponukou inovatívnych služieb a produktov. Tento rok sa uskutoční už šiesty ročník projektu a jeho sprievodné podujatia prebiehajú počas roka v mestách po celom Slovensku (Košice, Žilina, Banská Bystrica, Bratislava).
Podporili sme ho sumou 25 000 €.

Startup or Shutdown
Jednodňová konferencia pre začínajúcich podnikateľov s inovatívnými nápadmi, zameraná na zlepšenie ich finančného riadenia.
Podporili sme ho sumou 3 000 €

Startup program Povolanie podnikateľ
Program projektu  je zameraný na vytvorenie príležitostí a podporu pri objavovaní a rozvoji podnikateľského nápadu, či už ide o vytvorenie nového výrobku/služby, alebo o inovovanie už existujúceho produktu.
Podporili sme ho sumou 2 500 €.

Bašta pre Bystricu
Férová Nadácia O2 podporí aj projekt na rekonštrukciu Bašty pri Lazovnej bráne v Banskej Bystrici, ktorá by mala navrátiť život chátrajúcej národnej pamiatke.
Podporili sme ho sumou 10 000 €.

Európska noc výskumníkov
Projekt má za ceľ popularizovať vedu a výskum širokej laickej verejnosti interaktívnym spôsobom.
Podporili sme ho sumou 7 000 €.

Študentská podnikateľská cena 2016
Projekt organizácie JCI-Slovensko (Junior Chamber International – Slovakia) si kladie za cieľ ukázať širokej verejnosti, že je možné zvládnuť budovať firmu už počas štúdia na vysokej škole. Zároveň sa snaží aktivitami prispievať k tomu, aby počet nezamestnaných mladých ľudí na Slovensku bol stále nižší.
Podporili sme ho sumou 5 000 €.

Sokratov inštitút – štart pre mladých lídrov
Akreditované doplnkové vzdelávanie pre elitných študentov vysokých škôl a mladých ľudí do 32 rokov si kladie za cieľ vychovávať aktívnych, čestných, šikovných a pokorných ľudí, ktorí sa budú aktívne podieľať na premene Slovenska na modernú a demokratickú krajinu.
Podporili sme ho sumou 4 500 €.

Voices Train21
Projekt poskytne tvorivý priestor na spoluprácu a podujatia v Trenčíne, v ktorom ponúkne podnikavým ľuďom z kraja každý mesiac štyri kvalitné vzdelávacie podujatia s odbornými konzultáciami.
Podporili sme ho sumou 8 000 €.

Kid (Innovative Kid)
Súťažný, výchovno-vzdelávací program sa zameriava na inšpiráciu a podporu slovenských škôl v rozvoji kreativity a inovácií a na implementovanie podnikateľských zručností do vzdelávacieho procesu výlučne zážitkovou formou. Je určený pre žiakov základných škôl vo veku od 10 do 14 rokov.
Podporili sme ho sumou 10 000 €.

Rozbiehačský kurz 
R! kurz je program rozvoja podnikavosti žiakov stredných škôl. Jeho cieľom je do roku 2020 inšpirovať k rozbehnutiu vlastného podnikania stotisíc mladých ľudí a zaviesť program na 250 stredných školách.
Podporili sme ho sumou 7 000 €.

…out of the box 
Projekt študentskej kaviarne, ktorý má za cieľ vytvoriť priestor pre stretávanie sa s inšpiratívnymi ľuďmi.
Podporili sme ho sumou 8 000 €.

TEDxYouth@Bratislava 
TEDx je konferencia svetového formátu, ktorá šíri inšpiratívne príbehy rečníkov medzi ľudí. Mladá skupinka dobrovoľníkov v Bratislave usporiada TEDxYouth – pre mladých, už tretí raz, aby inšpirovala stredoškolákov k splneniu ich snov.
Podporili sme ho sumou 3 000 €.

Playground Bratislava
(Projekt sa neuskutočnil)
Cieľom projektu je co-workingové centrum s unikátnym riešením najmä pre pracujúcich rodičov, ktorí chcú byť blízko svojich malých detí, vo forme prepojeného priestoru zdieľanej kancelárie a opatrovateľského centra. Projekt chce tiež zvýšiť podiel pracujúcich rodičov, najmä matiek malých detí, pomôcť profesionálnemu rozvoju a inovačnému potenciálu rodičov a tiež podporiť malé a stredné firmy pri podnikaní.
Podporili sme ho sumou 10 000 €.