Podporené projekty grantovej výzvy Vráťme rozum na internet

S Férovou nadáciou O2 sme celkovou sumou 60 000 € podporili projekty, ktoré pomáhajú formovať kritické myslenie a bojovať proti hoaxom.

separator

Hľadali sme projekty, iniciatívy a platformy zamerané na zlepšenie mediálnej gramotnosti žiakov aj učiteľov, projekty podporujúce kritické myslenie alebo projekty zamerané na odhaľovanie dezinformácií a konšpiračných teórií.

Podporené projekty grantu
“Vráťme rozum na internet”

Podporené sumou 10000 €
Demagog.sk 2.0: nové výzvy pre factchecking
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
Technický a metodologický „upgrade“ Demagog.sk, ktorý umožní systematické overovanie tvrdení politikov na sociálnych sieťach.
Podporené sumou 8000 €
Hrozby internetu - vzdelávacia príručka pre školy
Združenie priateľov Denníka N
Vzdelávacia príručka N Magazínu Hrozby internetu distribuovaná na školy a systematicky využívaná pri výukovom procese.
Podporené sumou 8000 €
Podrobné profily dezinformačných webov
Konšpirátori.sk, o.z.
Vypracovanie posudkov k jednotlivým webom na zozname konspiratori.sk, ktoré zdôvodnia ich prítomnosť na tomto zozname.
Podporené sumou 8000 €
Nástroj na kooperatívnu anotáciu dezinformácií
Kempelenov Inštitút Inteligentných Technológií
Anotačný nástroj na princípoch crowdsourcing a wisdom of the crowd, pomocou ktorého používatelia dokážu spolupracovať na identifikovaní a analýze dezinformácií v informačnom priestore slovenského webu.
Podporené sumou 5850 €
Kritické myslenie pre učiteľov
Zmudri
Videomanuál pre učiteľov k výučbe kritického myslenia v rámci vyučovania.
Podporené sumou 4884 €
Ku kritickému mysleniu cez súťaž
Slovenská debatná asociácia
Vzdelávací modul o mediálnej gramotnosti pre učiteľov a Olympiáda kritického myslenia pre ich žiakov.
Podporené sumou 3200 €
Dvakrát mysli, raz zdieľaj
Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku
Podcasty zamerané na problematiku dezinformácií a hoaxov.
Podporené sumou 3000 €
Hodnotné informácie pre Nepočujúcich na internete
Trnavská asociácia sluchovo postihnutých
Videá pre nepočujúcich v slovenskom posunkovom jazyku, ktoré upozorňujú túto zraniteľnú skupinu na hrozbu dezinformácií.
Podporené sumou 3000 €
Ako učiť o holokauste dnes? (e-learningový kurz)
Nadácia Milana Šimečku
Vzdelávacie semináre pre pedagógov, ktoré vysvetľujú, ako pracovať s témou holokaustu a implementovať do nej kritické myslenie.
Podporené sumou 3000 €
Podcasty študentov Katedry žurnalistiky FF UKF
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Praktické semináre formou tvorby podcastov zameraných na dezinformácie a hoaxy pre študentov žurnalistiky, budúcich novinárov.
Podporené sumou 2400 €
Kritické myslenie – ako (sa) ho naučiť
Junior Achievement Slovensko, n.o.
Doplnenie vzdelávacieho obsahu do kurzov pre žiakov a učiteľov o kapitoly obsahujúce informácie o kritickom myslení a overovaní faktov.
Podporené sumou 2000 €
Rozumne.online
Vivat Vero
Mobilná aplikácia, ktorá bude používateľov chrániť pred dezinformáciami na Facebooku a informovať o tom, ako veľmi sú vystavení dezinformáciám, čo má potenciál vzbudiť ich záujem o tému a podporiť ich kritické myslenie.