Podporené projekty grantovej výzvy Nájdime znovu spoločnú reč

Férovou Nadáciou O2 sme celkovou sumou 100 000 EUR podporili projekty, ktoré pomáhajú zmierniť polarizáciu v spoločnosti.

separator

Hľadali sme projekty, iniciatívy a platformy, ktorých cieľom je stmeliť rozdelenú spoločnosť tak, aby sme mohli normálne komunikovať, diskutovať a lepšie si porozumieť.

Podporené projekty grantu
“Nájdime znovu spoločnú reč”

Podporené sumou 1000 €
PODCAST Mládežníckeho parlamentu Žarnovica
Mestský mládežnícky parlament Žarnovica
Projekt sa zameriava na vyzdvihnutie mladých ľudí, vypočutie si ich problémov a prezentáciu názorov protichodnej skupiny mladých ľudí, ktorých má učiť k vzájomnému pochopeniu.
Podporené sumou 5500 €
Cooltúra v myslení
ZIPCEM
Vzdelávací cyklus pre pracovníkov s mládežou zameraný na rozvoj kritického myslenia s cieľom získať návod, metodiky a postupy k overovaniu zdrojov, radikalizácii mládeže, polarizácii spoločnosti, nástupu extrémistických vplyvov a manipulácii s pohľadom ľudí na aktuálnu situáciu na Slovensku ale aj v EÚ.
Podporené sumou 4500 €
Riešenie konfliktov - ako si spolu porozumieť?
Junior Achievement Slovensko, n.o.
Odborné prednášky pre učiteľov na tému Emócie v konflikte a štýly riešenia konfliktov s praktickými ukážkami a aktivitami ako ich využívať vo výchovno-vzdelávacom procese aj v osobnom živote.
Podporené sumou 1500 €
Ako ďalej s názorovými rozpormi?
ZŠ Komenského
Otváranie aktívnej diskusie k aktuálnym problémom týkajúcich sa názorových rozdielov žiakov a ich rodičov, k rozvoju empatie a tolerancie, vedie ku kritickému mysleniu a overovaniu si zdrojov prichádzajúcich informácií.
Podporené sumou 7500 €
Puzzle pamäti národa & Sloboda nie je happy end
Post Bellum SK
Vzdelávacia online platforma, vďaka ktorej mladí ľudia spoznajú históriu vlastného národa a budú schopní čeliť súčasnej radikalizácii spoločnosti, ktorá so sebou prináša napríklad vzrastajúcu podporu fašizmu, krajne pravicovému násiliu, antisemitizmu, rasizmu a pod. Diskusný formát Sloboda nie je happy end v spolupráci so spravodajským portálom Aktuality.sk
Podporené sumou 4000 €
"Počúvam Ťa"
Presahy, o.z.
Koncept vzorových rešpektujúcich debát v spolupráci s odborníkmi z oblasti psychológie, sociológie a komunikácie organizované v rôznych regiónoch Slovenska.
Podporené sumou 7000 €
Edukačný web o šírení dezinformácií a algoritmoch
Kempelenov Inštitút Inteligentných Technológií
Vzdelávacia inovatívna web stránka, s interaktívnymi elementami, kde sa užívateľ bude vedieť ponoriť do príbehu Adama a jeho postupnému prepadávaniu dezinformáciám.
Podporené sumou 7000 €
Postpravda.sk
Združenie Art Aktivista
Vzdelávací online projekt má zámer posilniť vyučovací proces a učebné materiály na školách, iniciovať kritické myslenie voči dezinformačným obsahom s cieľom podpory výchovy aktívnej občianskej spoločnosti. Vďaka krátkym video filmom od filmára Tomáša Rafu a textom odborných prispievateľov projekt Postpravda.sk pomôže učiteľom uviesť žiakov a študentov do kontextov vybraných hraničných tém a bude východiskom pre vznik otvorenej skupinovej diskusie medzi žiakmi a študentmi.
Podporené sumou 6000 €
Ako "vylepšiť" pravdu
ŠOK o.z.
Kultúrno - edukatívna výstava spojená s diskusiami s návštevníkmi. Nadväzujúcou aktivitou budú priame stretnutie so študentmi vysokých škôl, na ktorých formou workshopu budú predostrené výstupy a formy manipulácie s informáciami.
Podporené sumou 7500 €
Dezinformácie
Združenie priateľov Denníka N
Vzdelávacia príručka N Magazínu Dezinformácie distribuovaná na základné a stredné školy a systematicky využívaná pri výukovom procese.
Podporené sumou 7500 €
Zmudri do škôl
Zmudri
Realizácia programu Zmudri do škôl vo viacerých tematických okruhoch (kritické myslenie a digitálna bezpečnosť, ale aj charakterové vzdelávanie, prevencia šikany, diskriminácie či nenávistných prejavov), vrátane distribúcie Príručky prežitia na divokom webe vybraným školám a žiakom v programe.
Podporené sumou 4500 €
Mládež bez predsudkov
Občianske združenie ARCUS
Hlavným cieľom projektu je prevencia radikalizácie mladých ľudí, žiakov ZŠ a SŠ v žilinskom a trenčianskom kraji, kde sa už v minulosti prejavili závažné intoleračné správania. Pomocou metód Gestaltpedagogiky chce naučiť účastníkov vzdelávania ako predchádzať intolerancii, pochopiť seba samého a druhého človeka, pretože v procese radikalizácie medzi mladými ľuďmi sa kladie dôraz predovšetkým na sociálne a psychologické faktory.
Podporené sumou 6500 €
Vývoj hodnôt a dôvody kultúrnych vojen v SR
DEKK Inštitút
Cieľom projektu je vytvorenie inovatívneho analytického nástroja (interaktívna online mapa) na analýzu datasetov spoločenskovedných dát, ktorý budú pri svojej práci využívať analytické útvary štátnej správy, akadémia a občianska spoločnosť na Slovensku. Projekt nadizajnuje sadu analytických nástrojov dostupných skrz intuitívne užívateľské rozhranie, a tak vytvorí nástroj, ktorý prispeje k tvorbe lepších verejných politík a zároveň zvýši kapacity občianskej spoločnosti a informovanosť občanov.
Podporené sumou 8000 €
Demagóg.SK, aby sme nezablúdili v bludoch
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
Séria vzdelávacích workshopov pre mládež a pre seniorov v oblasti kritického myslenia aj s ohľadom na aktuálne témy a prácu so zdrojmi. Nahrávanie podcastov vysvetľujúcich vybrané overené tvrdenia a zasielanie newsletterov.
Podporené sumou 7500 €
Wetzlerova správa / The Wetzler Message
Malý Berlín
Séria vzdelávacích modulov a workshopov rozdelená na šesť synergických častí, ktoré poslucháčom ponúknu ucelený obraz. Cyklus bude tematicky pokrývať diplomaciu a mediáciu konfliktov v 21. storočí, dianie na Ukrajine, mediálnu gramotnosť a jej aplikáciu v praxi alebo ako bojovať proti kognitívnemu klamu na internete a sociálnych sietiach.
Podporené sumou 5500 €
Kríza dôvery
TRAKT
Akusticko-vizuálnu reflexia / výstava hlasov a obrazov vo verejnom priestore odkazujúca na rastúcu tendenciu nedôvery v spoločnosti, upozorniť na problém, ktorý si mnohí ani neuvedomujú. Exteriérová lokalita akustickej výstavy je situovaná na netradičnom, za to však divácky veľmi frekventovanom verejnom mieste mesta Trenčín. Projekt Kríza dôvery bude v rozsiahlej textovo - obrazovo - zvukovej verzii k dispozícii aj na graficky atraktívnej webstránke.
Podporené sumou 6500 €
Etablovanie Olympiády kritického myslenia
Slovenská debatná asociácia
Rozšírenie vzdelávacieho modulu o mediálnej gramotnosti pre učiteľov a Olympiáda kritického myslenia pre ich žiakov.
Podporené sumou 2500 €
Spoznaj človeka pod reflexnou vestou
Správa mestskej zelene v Košiciach
Predsudky, diskriminácia aj xenofóbia sú bohužiaľ v našej spoločnosti stále hlboko zakorenené. Zbaviť sa ich môžeme iba spoluprácou a dedémonizovaním skupín, ktorých sa týka. Správa mestskej zelene dáva šancu ľuďom z marginalizovaných komunít, špeciálnych škôl, charitatívnych centier, ktorých život často nebol ľahký a neraz, stále nie je. Chce svojich ľudí predstaviť verejnosti, aby sa s nimi rozprávali, prežili s nimi deň, zdieľali sa a prežili ich každodennú realitu.