Férová nadácia rozdelí ambicióznym projektom na Slovensku takmer 127 tisíc eur

Férová nadácia vybrala víťazné projekty Grantovej výzvy pre rok 2017. Až 16 projektov s ambíciou zlepšenia podmienok vzdelávania, rozvoja kritického myslenia, či podnecovaniu mladých myslieť a konať inovatívne si rozdelí takmer 127 000 €.

Headlinom tohtoročného grantu bola výzva „Zmeň Slovensko k lepšiemu vlastným projektom“, ktorá nadväzovala na desať výziev v iniciatíve Dobré dáta k 10. výročiu O2 na Slovensku. Do výzvy sa prihlásila takmer stovka projektov:

„Som príjemne prekvapený kvalitou, množstvom aj zameraním projektov. Z nich jednoznačne vyplýva, že spoločnosť a mladí si uvedomujú potrebu posilňovania hodnôt demokracie, otvorenosti, kritického myslenia, či inovácií vo vzdelávaní. Práve takéto projekty môžu byť akousi predĺženou rukou do oblastí, do ktorých z podstaty nášho podnikania máme obmedzený vplyv, no prostredníctvom Férovej nadácie a neziskových združení môžeme pomôcť. Pôvodne bolo naším zámerom použiť na tento cieľ 100 000 eur, avšak  vzhľadom na kvalitu prihlásených projektov sme sa rozhodli, že finálnu sumu navýšime na takmer 127 000 eur a podporíme až 16 zaujímavých iniciatív, ktoré nám dávajú zmysel,“ povedal Peter Gažík, predseda správnej rady Férovej nadácie a generálny riaditeľ O2.

Cieľom Férovej nadácie je naďalej zblízka sledovať vývoj projektov, ktorým dala svoju dôveru a podporu a spoločne sa tešiť z pokroku a úspechov:

„Pre nás výzva nekončí formalitou – odoslaním príspevku na účty organizácií, ktoré výzvu vyhrali. Chceme byť živelne súčasťou procesu, vidieť ako rastú a prispievajú aj svojmu okoliu a samozrejme poskytnúť prípadnú odbornú pomoc pre ďalšie napredovanie,“ hovorí Tereza Molnár, šéfka Komunikácie O2.

Medzi podporenými sú aj projekty, s ktorými má Férová Nadácia skúsenosť už z minulého roka (Start-up Awards, Sokratov inštitút, Európska noc výskumníkov, Študentská podnikateľská cena, TEDxYouth). Nadáciu však oslovilo aj množstvo nových, perspektívnych projektov organizovaných stredoškolákmi pre svojich rovesníkov (Slovenská debatná asociácia), či platforma Praxuj združujúca možnosti stáží pre študentov s cieľom zamedziť odlivu šikovných ľudí zo Slovenska. Na podporu kritického myslenia, boja proti extrémizmu a formovania hodnôt mladých, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou posunu spoločnosti a schopnosti myslieť inak a otvorene, sa sústreďuje Living Memory či Festival LAF. Keďže koncept coworkingov môže významne prispieť k podpore podnikania a inováciám, Férová nadácia podporí aj kreatívne centrum Nová Cvernovka.

Férová Nadácia sa orientuje na podporu vzdelávania, zamestnanosti a inovatívnosti. Správnu radu tvorí Peter Gažík (predseda), Juraj Vaculík a od októbra 2017 Michal Meško, ktorý vo funkcii nahradil Michala Trubana.

Projekty podporené Férovou Nadáciou v roku 2017

Podpora start-upových platforiem, podnikania, zamestnanosti a inovácií Výška podpory
Startup Awards (Neulogy) Odovzdávanie cien najlepším a najúspešnejším startupistom 25 000
Študentská podnikateľská cena 2017 (JCI – Slovensko) Oceňovanie najinovatívnejších študentských podnikateľov 5 000
Vyhorenie.sk Portál kumulujúci informácie o syndróme vyhorenia 1 000
Mobilita Kreatívneho Centra - Nová Cvernovka (Nadácia Cvernovka)   Vybudovanie výťahu pre budovu Novej Cvernovky na Račianskej ulici 10 000
Vzdelávanie a rozvoj (konferencie, edukačné a rozvojové programy, akcie) Výška podpory
TEDxYouth@BratislavaED a TEDxYouth@Bratislava 2018 (o.z. Youth@Bratislava) Séria TEDx konferencií určených pre študentov a mladých ľudí 4 500
Filantropické startupy pre Slovensko (Sokratov inštitút /CEEV Živica) Výchova budúcich mladých lídrov Slovenska 15 000
BUDDY (PRO VIDA) Systém poradcov a mentorov pre deti z detských domovov, ktorí im pomáhajú sa zaradiť 15 000
Festival vedy – Európska noc výskumníkov 2017 (SOVVA) Popularizácia vedy a výskumu širokej laickej verejnosti interaktívnym spôsobom 10 000
Festival svetla a tieňa 2017 (Kultúrne Slovensko) Multižánrový festival umenia pre širokú verejnosť v Banskej Bystrici 8 000
Festival LAF (Centrum pre otvorenú politiku) Akcia zameraná na podporu demokracie, slobody a ochranu ľudských práv 8 000
Podpora školských a mimoškolských aktivít študentov  (SŠ, VŠ) Výška podpory
SMARTA (Uni2010) Podpora rozvoju a talentu žiakov usmernením v podnikaní 4 000
Odborná debatná liga (Slovenská debatná asociácia) Organizovanie debát pre študentov, zameraných na podporu kritického myslenia a soft skills 5 000
Praxuj (Praxuj s.r.o.) Sprostredkovanie odborných stáží pre študentov, zabrániť odlivu mladých zo SR 5 000
Pre stredoškolákov 2018 (Pre stredoškolákov) Vzdelávacie programy pre získaní praktických zručností už na strednej škole 5 000
Nadýchnuť sa kyslíka /O2/ na celom Slovensku (Living Memory) 20 kreatívnych prednášok po slovenských školách, vzdelávanie o totalitných režimoch a extrémizme 5 000
TEDx UMB (TEDxUMB) Organizovanie TEDx konferencií pre študentov UMB v Banskej Bystrici, absolventov a pedagógov 1 000