Férová nadácia O2 podporila online vzdelávanie žiakov a učiteľov sumou až 60 000 EUR

Férová nadácia O2 podporila celkovou sumou až 60 000 EUR tie projekty, ktoré žiakom a učiteľom ponúkajú možnosti a riešenia na efektívne online vzdelávanie.

separator

V grantovom programe „O2 Digitálna škola“ uspelo celkovo 16 projektov zameraných na vzdelávanie učiteľov, žiakov základných a stredných škôl, ale aj na rozvoj detí v predškolskom veku. Medzi vybranými projektmi sú rôzne videokurzy či videorozprávky, zábavno‑náučné videá, e‑learningové kurzy a iniciatívy, interaktívne aplikácie a webové rozhrania.

„Férová Nadácia sa téme vzdelávania venuje dlhodobo, prakticky už od svojho vzniku. Potrebu vzdelávania v digitálnej forme sme na vlastnej koži začali ešte intenzívnejšie vnímať v tomto období, kedy boli školy nútené zavrieť. Chceli sme preto podporiť také projekty, ktoré tému online vzdelávania riešia už teraz koncepčne a systematicky a ponúkajú riešenia aplikovateľné na celom Slovensku bez akýchkoľvek rozdielov. Teší ma, že nám prišlo veľmi veľa kvalitných projektov, ktoré dokázali, že nezaháľame a na budúcnosť mladej generácie a na jej vzdelávanie myslíme aj v kritických dobách.“
Peter Gažík
bývalý CEO O2 Slovakia a predseda správnej rady Férovej Nadácie O2
„Tento rok nám do grantu Férovej Nadácie prišlo opäť až 120 projektov, ktoré tému vzdelávania riešili z rôznych pohľadov a veľmi rozmanitým spôsobmi. Veríme, že sa nám podarilo vybrať tie, ktoré prinesú potrebnú dávku digitalizácie aj do slovenského školského systému. Práve digitalizácia je totiž v dnešnom svete ťažisková v každej oblasti a umožňuje nám prístup k zábave či vzdelávaniu, ale aj k vybavovaniu každodenných záležitostí priamo z pohodlia domova.“
Tereza Molnár
šéfka komunikácie O2 Slovakia

Podporené projekty grantu “O2 Digitálna škola”

Podporené sumou 2000 €
Wocabee
Online aplikácia určená školám, ktorá výrazne pomáha žiakom s učením sa slovnej zásoby cudzieho jazyka, a učiteľom zefektívňuje/zjednodušuje prácu.
Podporené sumou 2000 €
Kolomaž (Rintintín, môj online spolužiak)
Inscenačná výuková videorozprávka, ktorej hlavným hrdinom je Rintintín, online spolužiak. Ide o vymyslenú postavu, ktorá sa objavila vo svete online sietí v čase nemenovanej krízy a prostredníctvom sumáru online školského vyučovania vybraných predmetov glosuje pre deti situáciu naokolo.
Podporené sumou 4000 €
Slovenská národná galéria
Priestor pre pedagógov a rodičov, kde nájdu inšpiráciu pre tvorivú prácu s digitálnymi reprodukciami vizuálneho umenia, metodické materiály k výučbe a krátke animované videá určené priamo žiakom.
Podporené sumou 4000 €
Junior Achievement Slovensko (Online učebnice JA Slovensko)
Portál pre učiteľov na manažovanie výukového procesu pre žiakov, komunikáciu s nimi, zadávanie úloh a ich vyhodnocovanie.
Podporené sumou 4000 €
Zmudri, o.z.
Videokurzy pre učiteľov o tvorbe videoobsahu.
Podporené sumou 3000 €
Priatelia Elektrárne Piešťany
Motivovať a prebudiť záujem aj o menej obľúbené predmety ako je napr. fyzika, vysvetliť a zdôrazniť jej prepojenia s inými vednými odbormi ako je ochrana životného prostredia, a to cez online zábavno-náučné aktivity.
Podporené sumou 4000 €
Lukáš Kodoň (Strastiveda Stručné dejiny Slovenska)
Podcasty zamerané na problematiku dezinformácií a hoaxov.
Podporené sumou 7000 €
Strom života (Akadémia Stromu života)
Online vzdelávacie moduly pre environmentálnu výuku pre deti od 3 do 16 rokov.
Podporené sumou 5000 €
OpenLab (OpenAcademy)
Platforma na centralizovanie zdrojov informácií pre učiteľov a žiakov.
Podporené sumou 4000 €
Michaela Adamčíková (Učíme sa na nete)
Zatraktívnenie písania diktátov cez diktáty čítané známymi umelcami.
Podporené sumou 3000 €
OZ Ahojte (Nininana – Slovenčina hrou)
Aplikácia na rozvíjanie slovnej zásoby, motoriky, analytického myslenia a porozumenia textov detí. Sprevádzajú ich pritom dve postavičky Nini a Nana.
Podporené sumou 4000 €
Lucia Lalka (Pre lepšiu budúcnosť Zeme)
Edukačný digitálny projekt s klimatológmi zameraný na ochranu životného prostredia. Končí vypracovaním projektu "Zachráňme našu planétu".
Podporené sumou 2000 €
Nadácia Milana Šimečku (Stories that Move – Online učenie aj po karanténe)
Prostredníctvom autentických príbehov mladých ľudí a metodicky spracovaných aktivít obohatiť vzdelávanie o témy identity, rozmanitosti a diskriminácie a včleniť ich do vzdelávacieho obsahu a praxe.
Podporené sumou 5000 €
Teach for Slovakia (Na všetkých deťoch záleží)
Sprístupnenie online vzdelávania pre tzv. offline deti, pre ktoré je prístup k online vzdelávaniu problematický, a to zabezpečením internetového pripojenia a zariadení.
Podporené sumou 3000 €
LEAF (IRPU – podpora učiteľov pri online vyučovaní)
Podpora pre učiteľov pri online výuke. Pomoc pri prekonaní obáv z prekážok pri online výučbe v podobe webinárov, mentoringov a koučingov.