Nájdime znovu spoločnú reč

Byť na jednej vlne je dnes viac než dôležité. Aj preto chceme podporiť projekty, ktorých cieľom je stmeliť rozdelenú spoločnosť a zmierňovať jej polarizáciu tak, aby sme mohli normálne komunikovať, diskutovať a lepšie si porozumieť.

Chýba nám porozumenie

Aké nápady radi podporíme?

icon
Projekty smerujúce k vzájomnej komunikácii a porozumeniu,

komunikačné kurzy, depolarizačné vzdelávacie projekty pre mladých, digitálne vzdelávanie v oblasti mediálnej gramotnosti a formovania kritického myslenia.

icon
Kampane a aktivity zmierňujúce nenávisť a polarizáciu

v našej spoločnosti a ďalšie aktivity zamerané na mediáciu, rezilienciu či informačnú hygienu.

Férová Nadácia O2 ponúka 100 000 EUR na hľadanie projektov, riešení a iniciatív na zlepšenie komunikácie medzi ľuďmi a vzájomného porozumenia.

Maximálna výška podpory jedného projektu je 10 000 EUR. Radi podporíme aj menšie projekty, ktoré vyžadujú nižšie financovanie, no prinášajú skvelé riešenie.

Grantová výzva 2022 je ukončená.

Ak nechcete zmeškať termín Grantu 2023, nechajte nám kontakt. Radi podporíme projekty v oblasti inovatívneho vzdelávania, podpory zamestnanosti mladých, či hodnôt slobody a demokracie.

Ďakujeme

Na váš e-mail sme vám poslali potvrdzovací link.

Späť na formulár

Ako ste sa mohli uchádzať o podporu?

  • Splňte podmienky

    Prečítajte si podrobné informácie v štatúte grantovej výzvy.

  • Zapojte svoj projekt

    Prihláste svoj projekt cez online formulár do 15. 03. 2022.

  • Vyhrajte

    Vzhľadom na veľké množstvo prijatých žiadostí mená úspešných uchádzačov oznámime do 30. 04. 2022.

Ako vyberáme najlepšie projekty?

Členovia našej Správnej rady posudzujú jednotlivé prihlášky a rozhodujú, ktorá postúpi ďalej.

1 1. kolo

V prvom kole hodnotíme samotné nápady a preverujeme formálne prvky prihlášok.

2 2. kolo

Najlepších pozývame do druhého kola, v ktorom budú prebiehať online prezentácie nápadov.

Proces a realizácia projektu

Predstavujete si, aké by to bolo, keby ste uspeli a získali od nás financie? Radi vám s tou predstavou trochu pomôžeme. Proces realizácie verejnoprospešného projektu má totiž jasné pravidlá.

1.

V prvom rade s vami uzavrieme zmluvu o poskytnutí prostriedkov. Zmluva je predsa základ.

2.

Po podpísaní zmluvy už nič nebráni tomu, aby sme previedli peniaze na váš účet. V podobe jednorázového prevodu, ak sa nedohodneme inak.

3.

Nezabudnite, že vás projekt musí byť zrealizovaný do 31. 10. 2022.

4.

Do mesiaca od ukončenia projektu nám pošlete záverečnú správu.

Otázky a odpovede