O2 Digitálna škola

Slovensko a svet sa zmenili. Zistili sme, že aj tie veci, ktoré boli považované za samozrejmé, môžu zo dňa na deň zmiznúť. Vzdelanie je jednou z nich.

My vo Férovej nadácii O2 si preto chceme vysúkať rukávy a prispieť k riešeniu, ktoré by pomohlo všetkým, nie iba zopár jednotlivým školám. Idete do toho s nami? Máte nápad alebo existujúci projekt, ktorý rieši online vzdelávanie pre žiakov či učiteľov?

Rozdáme 50 000 €

Aké nápady radi podporíme?

Môžu to byť projekty, koncepty či platformy, ktoré sa venujú digitálnemu vzdelávaniu na diaľku v tejto výnimočnej situácii alebo vedia šikovne aplikovať skúsenosti z biznisového sektora a homeworkingu na oblasť vzdelávania v podobe homeschoollingu.

Pomoc pre deti
Pomoc pre deti

Aj keď sú školy zatvorené alebo je ich prevádzka obmedzená, učiť sa treba ďalej. Ide o výnimočnú situáciu, ktorá si vyžaduje rýchlu a efektívnu reakciu. Máte nápad, ako pokračovať vo výučbe alebo učiť deti na diaľku? Sem s ním.

Myslíme na učiteľov
Myslíme na učiteľov

Naši učitelia potrebujú všetku pomoc. V prípade nových technológií a postupov potrebujú zaškoliť, najprv sa naučiť, až potom učiť. Viete urobiť niečo pre učiteľov? Podporíme vás.

Pre budúcnosť
Pre budúcnosť

Prvotným impulzom je dnešná neľahká doba. Sme však presvedčení, že mnohé z nápadov pre digitálne vzdelávanie sa môžu stať novým spôsobom, ako učiť, a budú investíciou do vzdelávania. To, čo vytvoríme dnes, nám môže pomáhať aj neskôr.

Máte podobné alebo ešte lepšie nápady a projekty? Prihláste ich.

Chcem prihlásiť svoj projekt

Ako sa uchádzať o podporu?

Chcem prihlásiť projekt
  • Splňte podmienky

    Prečítajte si podrobné informácie v štatúte grantovej výzvy.

  • Zapojte svoj projekt

    Prihláste svoj projekt cez online formulár do 12. 4. 2020.

  • Vyhrajte

    Mená úspešných uchádzačov oznámime do 12. 5. 2020.

Chcem prihlásiť projekt

Ako vyberáme najlepšie projekty?

Členovia našej Správnej rady posudzujú jednotlivé prihlášky a rozhodujú, ktorá postúpi ďalej.

1 1. kolo

V prvom kole hodnotíme samotný nápad a preveríme formálne prvky prihlášky.

2 2. kolo

Najlepších môžeme pozvať do druhého kola, v ktorom budú prebiehať online prezentácie nápadov.

Proces a realizácia projektu

Predstavujete si, aké by to bolo, keby ste uspeli a získali od nás financie? Radi vám s tou predstavou trochu pomôžeme. Proces realizácie verejnoprospešného projektu má totiž jasné pravidlá.

1.

V prvom rade s vami uzavrieme zmluvu o poskytnutí prostriedkov. Zmluva je predsa základ.

2.

Po podpísaní zmluvy už nič nebráni tomu, aby sme previedli peniaze na váš účet. V podobe jednorázového prevodu, ak sa nedohodneme inak.

3.

Každých 6 mesiacov očakávame informáciu, ako sa projektu darí. Najlepšie textom aj obrázkami.

4.

Do mesiaca od ukončenia projektu nám pošlete záverečnú správu.

Otázky a odpovede