O2 Digitálna škola

Slovensko a svet sa zmenili. Zistili sme, že aj samozrejmé veci ako vzdelanie, môžu zo dňa na deň zmiznúť. Vo Férovej nadácii O2 sme preto chceli prispieť k riešeniu, ktoré pomohlo všetkým.

Podporili sme 16 projektov, ktoré získali grant O2 Digitálna škola.

Ďakujeme všetkým zúčastneným

Projekty, ktoré sme podporili

Spoznajte 16 projektov, ktoré získali grant O2 Digitálna škola.

Podporené sumou 2000 €
Wocabee
WocaBee je online aplikácia určená školám, ktorá výrazne pomáha žiakom s učením sa slovnej zásoby cudzieho jazyka a učiteľom zefektívňuje/zjednodušuje prácu.
Podporené sumou 2000 €
Rintintín, môj online spolužiak
Tvorba a naštudovanie inscenačnej výučbovej videorozprávky, ktorej hlavným hrdinom je Rintintín, online spolužiak. Ide o vymyslenú postavu, ktorá sa objavila vo svete online sietí v čase nemenovanej krízy, a prostredníctvom sumára online školského vyučovania daných vybraných predmetov glosuje pre deti situáciu naokolo.
Podporené sumou 4000 €
Slovenská národná galéria
Vytvorenie priestoru pre pedagógov a rodičov, kde nájdu inšpiráciu na tvorivú prácu s digitálnymi reprodukciami vizuálneho umenia, metodické materiály na výučbu a krátke animované videá určené priamo pre žiakov.
Podporené sumou 4000 €
Online učebnice JA Slovensko
Portál pre učiteľov na manažovanie výučbového procesu pre žiakov, komunikáciu s nimi, zadávanie úloh a ich vyhodnocovanie.
Podporené sumou 4000 €
Zmudri
Videokurzy pre učiteľov o tvorbe videoobsahu.
Podporené sumou 3000 €
Priatelia Elektrárne Piešťany
Motivovať a prebudiť záujem aj o menej obľúbené predmety, ako je napríklad fyzika, vysvetliť a zdôrazniť jej prepojenie s inými vednými odbormi, ako je ochrana životného prostredia, a to cez online zábavno-náučné aktivity.
Podporené sumou 4000 €
Strastiveda Stručné dejiny Slovenska
Séria populárno-náučných videí o dejinách Slovenska so sprevádzaním Sama Trnku.
Podporené sumou 7000 €
Akadémia Stromu života
Online vzdelávacie moduly na environmentálnu výučbu pre deti od 3 do 16 rokov.
Podporené sumou 5000 €
OpenAcademy
Platforma na centralizovanie zdrojov informácií pre učiteľov a žiakov.
Podporené sumou 4000 €
Učíme sa na nete s umelcami
Zatraktívnenie písania diktátov cez diktáty čítané známymi umelcami.
Podporené sumou 3000 €
Nininana – Slovenčina hrou
Aplikácia na rozvíjanie slovnej zásoby, motoriky, analytického myslenia a porozumenia textov. Deti sprevádzajú pritom dve postavičky – Nini a Nana.
Podporené sumou 4000 €
Pre lepšiu budúcnosť Zeme
Edukačný digitálny projekt s klimatológmi zameraný na ochranu životného prostredia. Končí sa vypracovaním projektu „Zachráňme našu planétu“.
Podporené sumou 4000 €
DofE Challenge chatbot
Online formou rozvíjať charakterové vlastnosti a motiváciu študentov, ktoré im pomôžu uplatniť sa v živote.
Podporené sumou 2000 €
Stories that Move – Online učenie aj po karanténe
Prostredníctvom autentických príbehov mladých ľudí a metodicky spracovaných aktivít obohatiť vzdelávanie o témy identity, rozmanitosti a diskriminácie a včleniť ich do vzdelávacieho obsahu a praxe.
Podporené sumou 5000 €
Na všetkých deťoch záleží – efektívne online vzdelávanie detí počas krízy i po nej
Sprístupnenie online vzdelávania pre tzv. offline deti, pre ktoré je prístup k online vzdelávaniu problematický, a to zabezpečením internetového pripojenia a zariadení.
Podporené sumou 3000 €
IRPU – podpora učiteľov pri online vyučovaní
Podpora pre učiteľov pri online výučbe. Pomoc pri prekonaní obáv z prekážok pri online výučbe v podobe webinárov, mentoringov a koučingov.

Aké nápady sme podporili?

Vybrali sme projekty, koncepty či platformy, ktoré sa venujú digitálnemu vzdelávaniu na diaľku v tejto výnimočnej situácii alebo vedia šikovne aplikovať skúsenosti z biznisového sektora a homeworkingu na oblasť vzdelávania v podobe homeschoollingu.

Pomoc pre deti
Pomoc pre deti

Aj keď sú školy zatvorené alebo je ich prevádzka obmedzená, učiť sa treba ďalej. Výnimočné situácie si vyžadujú rýchlu a efektívnu reakciu. Také nápady sme radi podporili.

Pomoc pre učiteľov
Pomoc pre učiteľov

Naši učitelia potrebujú všetku pomoc. V prípade nových technológií a postupov potrebujú zaškoliť, najprv sa naučiť, až potom učiť. Podporili sme aj také projekty, ktoré im pomohli.

Pre budúcnosť
Pre budúcnosť

Prvotným impulzom grantu bola neľahká doba. Sme však presvedčení, že mnohé z nápadov pre digitálne vzdelávanie sa môžu stať novým spôsobom, ako učiť, a budú investíciou do vzdelávania. To, čo vytvoríme dnes, nám môže pomáhať aj neskôr.

Prihlasovanie do tohtoročnej výzvy je ukončené.

Ak nechcete zmeškať budúcoročný termín grantu, nechajte nám kontakt. Radi podporíme projekty v oblasti inovatívneho vzdelávania, podpory zamestnanosti mladých, či hodnôt slobody a demokracie.

Ďakujeme

Na váš e-mail sme vám poslali potvrdzovací link.

Späť na formulár

Proces a realizácia projektu

Ak ste uspeli, čaká vás ešte niekoľko krokov. Proces realizácie verejnoprospešného projektu má jasné pravidlá.

1.

V prvom rade s vami uzavrieme zmluvu o poskytnutí prostriedkov. Zmluva je predsa základ.

2.

Po podpísaní zmluvy už nič nebráni tomu, aby sme previedli peniaze na váš účet. V podobe jednorázového prevodu, ak sa nedohodneme inak.

3.

Každých 6 mesiacov očakávame informáciu, ako sa projektu darí. Najlepšie textom aj obrázkami.

4.

Do mesiaca od ukončenia projektu nám pošlete záverečnú správu.

Otázky a odpovede