Nájdime znovu spoločnú reč

Byť na jednej vlne je dnes viac než dôležité. Aj preto chceme podporiť projekty, ktorých cieľom je stmeliť rozdelenú spoločnosť a zmierňovať jej polarizáciu tak, aby sme mohli normálne komunikovať, diskutovať a lepšie si porozumieť.

Chýba nám porozumenie

Aké nápady radi podporíme?

icon
Projekty smerujúce k vzájomnej komunikácii a porozumeniu,

komunikačné kurzy, depolarizačné vzdelávacie projekty pre mladých, digitálne vzdelávanie v oblasti mediálnej gramotnosti a formovania kritického myslenia.

icon
Kampane a aktivity zmierňujúce nenávisť a polarizáciu

v našej spoločnosti a ďalšie aktivity zamerané na mediáciu, rezilienciu či informačnú hygienu.

Férová Nadácia O2 ponúka 100 000 EUR na hľadanie projektov, riešení a iniciatív na zlepšenie komunikácie medzi ľuďmi a vzájomného porozumenia.

Maximálna výška podpory jedného projektu je 10 000 EUR. Radi podporíme aj menšie projekty, ktoré vyžadujú nižšie financovanie, no prinášajú skvelé riešenie.

Ako ste sa mohli uchádzať o podporu?

  • Splňte podmienky

    Prečítajte si podrobné informácie v štatúte grantovej výzvy.

  • Zapojte svoj projekt

    Prihláste svoj projekt cez online formulár do 15. 03. 2022.

  • Vyhrajte

    Vzhľadom na veľké množstvo prijatých žiadostí mená úspešných uchádzačov oznámime do 30. 04. 2022.

Ako vyberáme najlepšie projekty?

Členovia našej Správnej rady posudzujú jednotlivé prihlášky a rozhodujú, ktorá postúpi ďalej.

1 1. kolo

V prvom kole hodnotíme samotné nápady a preverujeme formálne prvky prihlášok.

2 2. kolo

Najlepších pozývame do druhého kola, v ktorom budú prebiehať online prezentácie nápadov.

Proces a realizácia projektu

Predstavujete si, aké by to bolo, keby ste uspeli a získali od nás financie? Radi vám s tou predstavou trochu pomôžeme. Proces realizácie verejnoprospešného projektu má totiž jasné pravidlá.

1.

V prvom rade s vami uzavrieme zmluvu o poskytnutí prostriedkov. Zmluva je predsa základ.

2.

Po podpísaní zmluvy už nič nebráni tomu, aby sme previedli peniaze na váš účet. V podobe jednorázového prevodu, ak sa nedohodneme inak.

3.

Nezabudnite, že vás projekt musí byť zrealizovaný do 31. 10. 2022.

4.

Do mesiaca od ukončenia projektu nám pošlete záverečnú správu.

Otázky a odpovede