Čo je Férová Nadácia?

V O2 sme vyrástli na princípoch slobody, férovosti a transparentnosti a práve vďaka nim sme pomohli zmeniť a pozdvihnúť slovenský telekomunikačný trh. Po čase sme si uvedomili, že tieto hodnoty dokážeme preniesť aj mimo oblasti nášho podnikania. Preto sme v roku 2014 založili Férovú Nadáciu O2, ktorá od svojho vzniku podporila stovky zmysluplných projektov a prerozdelila viac ako 1 milión EUR.

Čo je cieľom Férovej Nadácie?

Naším cieľom je podporovať projekty, programy a kampane v oblasti inovatívneho vzdelávania, rozvoja kritického myslenia, šírenia demokratických hodnôt a podpory ľudských práv. Nadácia podporuje verejnoprospešné aktivity prostredníctvom grantových výziev alebo priamou podporou vybraných neziskových organizácií. Radi podporujeme zaujímave nápady, ktoré sa venujú nasledujúcim témam:

Férová Nadácia

Inovatívne a digitálne vzdelávanie

Férová Nadácia O2 podporuje vzdelávanie, ktoré má za cieľ formovať kritické myslenie mladých ľudí. Podporou rôznych projektov a aktivít sa snažíme formovať novú generáciu a budovať u nej schopnosť odlišovať hoaxy a konšpirácie od serióznych správ a tým zvyšovať ich mediálnu gramotnosť.

Kritické myslenie a mediálna gramotnosť

Nadačné aktivity v oblasti vzdelávania sú zamerané na hľadanie inovatívnych, moderných, kreatívnych a digitálnych prístupov vo vyučovacom procese. Podporujú zmenu zdola a žiakov, ich rodičov a učiteľov a povzbudzujú k využívaniu technológií a k nachádzaniu neštandardných riešení búrajúcich stereotypy a bariéry.

Názorové témy a kampane

Veľmi dôležitými sú pre nás názorové projekty, ktoré sa venujú spoločenským témam a hodnotám, s ktorými sa v O2 ako firma aj ako značka stotožňujeme. Máme na mysli predovšetkým slobodu, demokraciu, spravodlivosť, transparentnosť, rovnosť v príležitostiach, dodržiavanie ľudských práv a ľudskosť.

Máte projekt, ktorý rieši podobné témy?
Neváhajte a prihláste ho do grantovej výzvy.

Viac o grantovej výzve

Správna rada Férovej Nadácie

Igor Tóth

Igor Tóth

O2

Predseda správnej rady

Životopis Životopis
Lucia Petrášová

Lucia Petrášová

O2

Členka správnej rady

Životopis Životopis
Lucia Kardošová

Lucia Kardošová

O2

Členka správnej rady

Životopis Životopis
Natália Tomeková

Natália Tomeková

O2

Členka správnej rady

Životopis Životopis
Igor Tóth

Predseda správnej rady

Igor Tóth má bohaté skúsenosti v komerčnej oblasti a v spoločnosti O2 pracuje už od roku 2008. Na post CEO prichádza 1.1. 2021 z pozície riaditeľa marketingu. V O2 začínal ako špecialista pre prieskum trhu a postupne prešiel viacerými pozíciami, na ktorých zodpovedal za riadenie marketingových aktivít v segmente rezidenčných a biznis zákazníkov zahŕňajúcich tarifné produktové portfólio vrátane stratégie značky, marketingovej komunikácie a tiež manažmentu hodnoty zákazníka. V roku 2011 pôsobil v oblasti riadenia zákazníckej skúsenosti v centrále Telefónica Europe v Londýne. V roku 2017 získal historicky prvý titul Marketér roka.

Zatvoriť
Lucia Petrášová

Členka správnej rady

Lucia Petrášová je od 1. apríla 2021 riaditeľkou Úseku Značky a Komunikácie O2 Slovakia. Lucia vyštudovala odbor kulturológia - manažment v kultúre, od začiatku svojej kariéry sa však postupne stále viac zameriavala na oblasť reklamy. Najprv na vedúcich pozíciách v reklamných agentúrach na Slovensku a Bulharsku a v roku 2011 nastúpila do O2, kde vystriedala viacero pozícií so zodpovednosťami za podlinkovú aj nadlinkovú komunikáciu, sponzoring a spoločenskú zodpovednosť. V roku 2016 sa stala šéfkou marketingovej komunikácie v O2. Na tejto pozícii viedla viacero úspešných kampaní, s dôrazom na podporu imidžu O2 ako značky s názorom. V roku 2020 stála pri zrode značky Radosť – digitálny operátor.

Zatvoriť
Lucia Kardošová

Členka správnej rady

Lucia Kardošová pracuje v O2 Slovakia na Úseku ľudských zdrojov ako HR Business Partner od roku 2020. Pre Komerčný úsek, Úsek stratégie a rozvoja obchodných príležitostí a Úsek komunikácie a značky na centrále spoločnosti zabezpečuje plynulý chod životného cyklu zamestnancov a nábor a výber nových kolegov a kolegýň. Tiež zodpovedá za exekúciu každomesačného zamestnaneckého prieskumu. Má vyštudovaný obchod a podnikanie na Ekonomickej univerzite v Bratislave a pred nástupom do O2 viac ako 8 rokov pôsobila ako konzultantka v spoločnosti venujúcej sa vyhľadávaniu talentov a strategickému manažérskemu poradenstvu.

Zatvoriť
Natália Tomeková

Členka správnej rady

Natália Tomeková vyštudovala zahraničný obchod na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity a celý svoj profesionálny život sa venuje komunikácii. Po skončení vysokej školy pracovala pre Delegáciu Európskej komisie v SR na projekte komunikačnej stratégie a informačnej kampane pred vstupom Slovenska do EÚ. Nasledujúcich 8 rokov pôsobila v spoločnosti Orange Slovensko, kde zodpovedala za oblasť sponzoringu, riadených udalostí, filantropie a CSR. Pred nástupom do O2 v roku 2021 sa venovala práci v mimovládnom sektore, a to predovšetkým nastavovaniu komunikačných stratégií a realizácii komunikačných kampaní a projektov, z ktorých mnohé získali rôzne kreatívne ocenenia na Slovensku aj v zahraničí. Viac ako 5 rokov viedla tím Novinárskej ceny a spoluzakladala Fond investigatívnej žurnalistiky pri Nadácii otvorenej spoločnosti. V O2 momentálne pôsobí na pozícii Head of communication - Riaditeľka komunikácie.

Zatvoriť

Dozorná rada Férovej Nadácie

Jana Sekerová

Jana Sekerová

O2

Členka dozornej rady

Životopis Životopis
Dávid Durbák

Dávid Durbák

O2

Člen dozornej rady

Životopis Životopis
Ľubomír Kodaj

Ľubomír Kodaj

O2

Člen dozornej rady

Životopis Životopis
Jana Lovásová

Jana Lovásová

O2

Správkyňa Férovej Nadácie

Životopis Životopis
Jana Sekerová

Členka dozornej rady

Jana Sekerová zastáva od 1. 6. 2019 pozíciu Riaditeľky ľudských zdrojov. V spoločnosti O2 pracuje od roku 2008 na oddelení financií, kde posledných 7 rokov pôsobila na pozícii Vedúcej oddelenia kontrolingu. Okrem toho bola v rokoch 2012 – 2013 tiež finančnou manažérkou pre TESCO Mobile. Pred svojím príchodom do O2 pracovala v spoločnosti PricewaterhouseCoopers Slovakia ako audítor firiem najmä v oblasti energetického a potravinárskeho priemyslu.

Zatvoriť
Dávid Durbák

Člen dozornej rady

Dávid ukončil Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2001. Svoju profesionálnu kariéru začínal v spoločnosti Slovak Telekom, a.s. na oddelení pre regulačné záležitosti, kde pôsobil 4 roky a zodpovedal za poskytovanie právnej podpory spoločnosti v konaniach pred štátnymi orgánmi, predovšetkým zastupoval spoločnosť vo viacerých konaniach pred Protimonopolným úradom SR. V spoločnosti O2 pôsobí od roku 2007, pričom zodpovedal za posudzovanie nových produktov, a v roku 2011 nastúpil na súčasnú pozíciu riaditeľa právnych záležitostí.

Zatvoriť
Ľubomír Kodaj

Člen dozornej rady

Ľubomír Kodaj vyštudoval ekonómiu na Fakulte sociálno - ekonomických vzťahov na Trenčianskej Univerzite Alexandra Dubčeka. Od roku 2015 je členom asociácie certifikovaných účtovníkov ACCA. V spoločnosti O2 pôsobí od roku 2008 na oddelení účtovníctva a daní. Od roku 2019 zastáva pozíciu Finančného manažéra Tesco Mobile Slovakia. Členom dozornej rady nadácie je od roku 2020.

Zatvoriť
Jana Lovásová

Správkyňa Férovej Nadácie

Jana Lovásová vyštudovala právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V spoločnosti O2 pôsobí od roku 2008. Ako manažérka telekomunikačného a korporátneho práva poskytuje spoločnosti komplexné právne poradenstvo pri rôznych projektoch, najmä v oblasti elektronických komunikácií, práva hospodárskej súťaže, obchodného a občianskeho práva. Riadi taktiež agendu poskytovania zákonných súčinností. Správkyňou Férovej Nadácie je od roku 2017.

Zatvoriť

Členovia Správnej rady a Dozornej rady Férovej Nadácie a Správca Férovej Nadácie nie sú členmi orgánov iných mimovládnych neziskových organizácií. Participácia našich zamestnacov na fungovaní nadácie je dobrovoľná a nadácia nemá vlastných dedikovaných zamestnancov.

Tešíme sa, že s našími postojmi nie sme sami.
V našej Nadácii nás podporujú inšpiratívni ľudia.

Peter Gažík

Peter Gažík

Telenor Hungary

Juraj Vaculík

Juraj Vaculík

Made by Vaculik

Michal Meško

Michal Meško

Martinus.sk

Udeľovanie grantov

Ku každej grantovej výzve je vypracovaný detailný Štatút, ktorý definuje cieľ výzvy, oprávnené aktivity, celkovú sumu na prerozdelenie, oprávnených žiadateľov, formálne, technické a finančné kritériá pre projekt (žiadosť). Je v ňom opísaný hodnotiaci proces, hodnotiace kritériá a všetky dátumy dôležité pri prípravu projektu a jeho realizáciu. Štatút schvaľuje Správna rada nadácia a je komunikovaný na webe.

O každom podporenom projekte v rámci grantových výziev alebo priamych podpôr rozhoduje a finálne schvaľuje Správna rada nadácie.

Kontakt

V prípade, že máte otázky k fungovaniu Férovej Nadácie, alebo chcete vedieť viac o grantovej výzve, napíšte nám na nadacia@o2.sk.

Férová Nadácia
Pribinova 40, 811 09 Bratislava
IČO: 42 414 008
Kontaktná osoba: Natália Tomeková