Viac ako tretina vodičov sa počas jazdy venuje telefónu, pomôcť má nová aplikácia