Rok 2016 v O2: Rozširovanie siete, rast zákazníckej bázy a dátovej prevádzky