O2 v minulom týždni sprístupnilo 4G LTE sieť v ďalších 16 mestách a obciach