Vedenie spoločnosti

Úspech každej firmy tvoria jej ľudia. Zoznámte sa s tými, ktorí tvoria náš top manažment.


Peter Gažík

Generálny riaditeľ O2 Slovakia

V spoločnosti O2 pôsobil na pozícii Public Affairs Director v rokoch 2011 – 2014 a následne spolupracoval s O2 ako konzultant v oblasti regulácie, zodpovedal za vzťahy s parterskými, štátnymi inštitúciami a regulátorom. V tomto období sa zároveň venoval startup-om a podpore inovatívnych projektov v Neulogy ako Riaditeľ pre business developement a inovácie. Peter Gažík študoval lingvistiku a politológiu na Univerzite Komenského v Bratislave ako aj na London School of Economics. 1. júna 2015 sa stal Generálnym riaditeľom O2 Slovakia, s.r.o.

Martin Klímek

Riaditeľ financií

Martin Klímek je Riaditeľom financií od 1.5.2012. Pred tým zastával post Riaditeľa pre plánovanie a kontroling v Telefónica Czech Republic. Do Telefónica CZ (v tom čase Eurotel Praha) nastúpil už v roku 2002 a postupne zastával posty Manažéra finančného reportingu, Riaditeľa kontrolingu pre rezidenčný segment. Predtým pôsobil 4 roky v spoločnosti PriceWaterhouseCoopers v Prahe, kde medzi jeho zákazníkov patrila práve spoločnosť Eurotel Praha.

Igor Tóth

Riaditeľ marketingu

Igor Tóth má bohaté skúsenosti v oblasti marketingu a v spoločnosti O2 pracuje už od roku 2008. Naposledy v O2 pôsobil na pozícii vedúceho oddelenia komerčného marketingu, kde bol zodpovedný za riadenie marketingových aktivít v segmente rezidenčných aj biznis zákazníkov. Ešte predtým zodpovedal za marketingové akvizície, lojalitu, retenciu a oblasť marketingového prieskumu. V roku 2011 absolvoval stáž ako analytik pre zákaznícku skúsenosť v centrále Telefónica Europe v Londýne. Predtým ako nastúpil do spoločnosti O2, pracoval v oblasti marketingového prieskumu v spoločnosti T-Mobile. Igor tiež pôsobí ako externý prednášajúci na Fakulte managementu Univerzity Komenského. Riaditeľom marketingu sa stal 1.7.2015.

Ján Vanovčan

Riaditeľ informačných systémov

Ján vyštudoval softvérové inžinierstvo, odbor umelá inteligencia. Po prechode rôznymi IT pozíciami v zdravotníctve, poisťovníctve a vývoji SW pre telekomunikačných operátorov zastával od roku 2000 pozíciu Consulting architekta v spoločnosti Logica. Ako konzultant pracoval na projektoch pre slovenských telekomunikačných operátorov, ale aj v Maďarsku, Česku a UK. Do spoločnosti O2 Slovakia nastúpil v roku 2007 ako Manažér pre integráciu a architektúru, následne postúpil na pozíciu Riaditeľa tohto oddelenia. Ján navrhoval riešenia a riadil viacero projektov v O2 Slovakia v oblasti CRM, integrácie systémov a elektronických kanálov.

Mária Rapanová

Riaditeľka ľudských zdrojov

Mária Rapanová začala svoju profesionálnu kariéru ako Manažérka ľudských zdrojov v súkromnej IT spoločnosti, na rovnakej pozícii neskôr pôsobila aj v Komerční banke Bratislava. V ďalšom období pracovala ako manažérka pre spoločnosti T-Mobile (pôvodne Eurotel) a Slovak Telekom, kde od roku 2005 riadila oddelenie vzdelávania a rozvoja a zodpovedala za rozvoj a vzdelávanie viac ako 6000 zamestnancov spoločnosti. Do našej spoločnosti O2 Slovakia nastúpila v novembri 2008 a viedla vzdelávanie a rozvoj, od roku 2010 riadila oddelenie operatívnych služieb ľudských zdrojov a zastupovala O2 vo viacerých významných projektoch ľudských zdrojov európskej skupiny Telefónica, napríklad vytvorenie Centra zdieľaných služieb pre zamestnancov v Írsku. 1.6.2013 sa stala Riaditeľkou ľudských zdrojov.

Dávid Durbák

Riaditeľ právnych záležitostí

Dávid ukončil Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2001. Svoju profesionálnu kariéru začínal v spoločnosti Slovak Telekom, a.s. na oddelení pre regulačné záležitosti, kde pôsobil 4 roky a zodpovedal za poskytovanie právnej podpory spoločnosti v konaniach pred štátnymi orgámni, predovšetkým zastupoval spoločnosť vo viacerých konaniach pred Protimonopolným úradom SR. Na uvedenej pozícii rovnako zodpovedal za posudzovanie vývoja nových produktov spoločnosti.

Do našej spoločnosti O2 Slovakia nastúpil v apríli 2007 na pozíciu Právnika zodpovedného predovšetkým za právnu podporu vzťahov so zákazníkmi a bol zapojený do viacerých významných projektov ako napr. spúšťanie fakturovaných služieb. Od apríla 2011 pôsobí vo funkcii Riaditeľa právnych záležitostí so zodpovednosťou za komplexnú právnu podporu v spoločnosti.

Tomáš Masár

Riaditeľ stratégie a rozvoja obchodných príležitostí

Tomáš Masár študoval na Fakulte Manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave a Investičné Bankovníctvo na Univerzite Paris Assas II v Paríži. Svoju kariéru začal v Citibank v Londýne, neskôr pokračoval v rámci Citibank Private Bank v Ženeve a v ČSOB v Prahe. Od roku 2006 začal pôsobiť v oblasti telekomunikácií najprv v Euroteli ČR, neskôr Telefónica O2 ČR, kde sa venoval rozvoju obchodu, ako i projektu založenia tretieho mobilného operátora na Slovensku. Na Slovensku už zostal a v O2 Slovakia viedol projektovú kanceláriu a strategické projekty. Od roku 2008 mal na starosti produktové oddelenie marketingu, roaming a medzioperátorské vzťahy (interconnect). Od 1.7.2012 zodpovedá za strategický rozvoj našej firmy a vyhľadávanie nových obchodných príležitostí.

Juraj Eliáš

Riaditeľ sietí

Juraj Eliáš prechádza do O2 zo spoločnosti O2 Business Services, v ktorej zastával post technického riaditeľa. V roku 1988 ukončil štúdium na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Kariéru v oblasti telekomunikácií odštartoval vo Výskumnom ústave spojov v Banskej Bystrici, ďalšie skúsenosti v oblasti IT získal v spoločnosti Agrobanka Praha, Isternet, ktorú neskôr kúpil Euroweb. Od roku 2002 pracoval v spoločnosti Nextra, po akvizícii spoločnosťou GTS Slovakia vykonával funkciu Technického riaditeľa. Dlhoročné skúsenosti v oblasti budovania sietí zužitkuje pri zlučovaní dvoch technických oddelení O2 Slovakia a O2 Business Services. Jeho prioritou je vybudovať robustnú, spoľahlivú a zároveň bezpečnú sieť, ktorá zabezpečí kvalitné konvergované mobilné a fixné služby pre potreby oboch spoločností, t.j. všetkých zákazníkov od domácností, cez menšie firmy až po korporácie a štátnu správu.

Dozorná rada

Dozorná rada sa skladá z troch členov a jej úlohou je okrem iného dozerať na činnosť konateľov, nahliadať do účtovných kníh a podávať minimálne raz ročne správu o svojej činnosti valnému zhromaždeniu.

Martin Štefunko

Predseda dozornej rady O2 Slovakia, s.r.o., predseda dozornej rady O2 Czech Republic a.s.

Martin Štefunko je držiteľom Ph.D. v odbore ekonomická teória a história ekonmického myslenia Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde zároveň absolvoval magisterské štúdium v odbore financie, bankovníctvo a investície. Ďalším štúdiám sa venoval na rakúskej Univerzite Johanna Keplera (odbor bankovníctvo a financie) a v ústave Mises Institute University Auburn v USA (odbor ekonomická teória). Martin Štefunko pracoval od roku 2001 v spoločnosti Penta Investments a od roku 2004 vo funkcii riaditeľa pre investície zodpovedal za riadenie investičných projektov. Na tejto pozícii riadil celú sériu významných akvizícií a podnikateľských projektov skupiny Penta v oblasti maloobchodu, zdravotníctva, energetiky a strojárenstva. Od roku 2009 pracoval v skupině PPF ako člen vrcholového vedenia, zastával pozíciu riaditeľa investícií. Bol členom dozornej rady PPF Group N.V., členom predstavenstva PPF a.s., hlavnej poradenskej spoločnosti skupiny PPF, a tiež predsedom dozornej rady PPF banky.

Tomáš Budník

Člen dozornej rady O2 Slovakia, s.r.o. a generálny riaditeľ O2 Czech republic, a.s.

Tomáš Budník vyštudoval strojárenskú fakultu VŠB TU v Ostrave. V sektore telekomunikácií sa pohybuje viac ako 20 rokov – pracoval v spoločnostiach INEC, Český Telecom a GTS, kde pôsobil na rôznych manažérskych pozíciách v oblasti predaja, marketingu, starostlivosti o zákazníkov a regulácie. V rámci GTS bol zodpovedný za plánovanie, výstavbu, rozvoj a prevádzku telekomunikačnej siete a poskytovanie služieb zákazníkom. Následne sa z pozície generálneho riaditeľa podieľal na reštrukturalizácii spoločnosti MobilKom, ktorá prevádzkovala sieť U:fon. V rocku 2011 přišiel do skupiny PPF, kde najprv zastával pozíciu riaditeľa IT společnosti Eldorado, a v roku 2013 viedol projekt štvrtého mobilného operátora. Od júna 2014 je generálnym riaditeľom O2 Czech Republic, zároveň zastupujúcim riaditeľom divízie IT & Demand Management.

Jan Bechyně

Člen dozornej rady O2 Slovakia, s.r.o.

Jan sa celoživotne venuje financiám. Po štúdiu na VŠE prešiel niekoľkými pozíciami od finančného manažéra v spoločnosti Unilever až po riaditeľa finančného kontrolingu v O2 Czech Republic. V spoločnostiach O2 IT Services, O2 Family a O2 TV plní úlohu zástupcu materskej spoločnosti O2 Czech Republic a vykonáva funkciu konateľa. Členom dozornej rady O2 Slovakia, s.r.o je od 1. novembra 2017.