Prvý štvrťrok v O2 priniesol ďalší rast zákazníkov