Operátor predĺžil platnosť značky O2 až do roku 2022