O2 vďaka svojim zákazníkom odovzdalo prvé dýchacie prístroje v rámci projektu Srdce pre deti