O2 spustilo 4G v Bratislave a Košiciach pre viac ako 160 tisíc obyvateľov