O2 pripomína výročie Nežnej revolúcie a Deň boja za slobodu