O2 prináša internetový XXL balíček a zvyšuje rýchlosť dát po prečerpaní limitu