O2 k 10. výročiu prináša revolučný druh paušálov orientovaných na dáta