O2 dosiahlo pokrytie 4G LTE sieťou 70 % obyvateľstva